یکی از بزرگترین اشتباهتم این بود ادرس این وبمو دادم به یه عده... تغییر ادرس و ای پی (-: هرکی دوست داشت کام بزاره تابراش بفرستم ادرس جدیدو اونجا با امید شروع میکنم به نوشتن